Vaikuseminutid: harjutus, mis aitab suhestuda sõjaga kerkinud raskete kogemustega

See harjutus põhineb K. Neffi enesekaastunde-alasel teadustööl ning toetab raskete kogemustega toimetulekut läbi aktsepteerimise, inimliku ühendatuse ja heasoovlikkuse enda suhtes (+ teiste). 

Leidku Sa tee rahuni!