rawpixel-632454-unsplash

Motiveeriv intervjueerimine

Motiveeriv intervjueerimine (MI) on tõhus nõustamis- ja jõustamismeetod, mis on suunatud inimeste käitumises positiivsete muutuste esiletoomisele. Meetod õpetab rakendama igapäevaseid suhtlemisvõtteid moel, mis suurendavad inimeste sisemist motivatsiooni, võimet võtta oma elus ette olulisi muutusi ning neid elus hoida.

samuel-scrimshaw-361576-unsplash

MI baseerub nõustaja ja kliendi vahelisele partnerlussuhtele, mis võimaldab uurida ja lahendada muutuse suhtes kahevahel olekut ning teha seeläbi enda elus muutusi. MI-d saab defineerida kui direktiivset, koostööl põhinevat, empaatilist, kliendikeskset muutuste motivatsiooni väljatoomise ja tugevdamise nõustamismeetodit.

MI kui nõustamismeetod sai alguse tööst sõltlastega ning on nüüdseks laienenud paljudesse tervishoiu- ja sellega seotud valdkondadesse: tervise edendamine, söömishäired, diabeet, astma, südamehaigused, suitsetamine, pereprobleemid, hasartmängurlus ja teised psühholoogilised probleemid (sh. ärevus, depressioon), aga ka sealt väljapoole korrektsiooni, haridusse, noorsootöösse, füsioteraapiasse, karjäärinõustamisse, toitumis- ja elustiilinõustamisse jne. Viimasel ajal kasutatakse MI-d üha enam ka juhtimise tööriistana. Motiveeriva intervjueerimise meetodi tundmine annab spetsialistidele, kes tegelevad nõustamisega, laialdased oskused soodustamaks ja toetamaks teistes käitumuslikku muutust.

 

Soovid enam teada?

Viin läbi MI-l baseeruvaid individuaalkonsultatsioone ning õpetan seda oskust erinevate erialade inimestele. 

Näide nõustamisest, mis sisaldab MI komponente

Näide nõustamisest, mis ei sisalda MI komponente