Uurimus: teadveloleku praktiseerimise mõju Eesti meedikute seas

Uurimustulemustest nähtub, et kursuse mõjul oli osalejatel vähem tööstressi, suurem heaolu ning parem tähelepanelikkus.