Uurimus: teadveloleku praktiseerimise mõju Eesti meedikute seas

Meditsiiniuudised mu.ee 27.09.2022 / Tekst: Helena Väljaste

teadvelolek tervishoius

Tänu lootustandvatele tulemustele tehakse teadveloleku ehk mindfulnessi kohta aina enam uuringuid rahvuvahelisel tasandil. Uuringutest on ilmnenud, et teadveloleku praktiseerimine toob kaasa tervislikke muutusi harjumustes, vähendab läbipõlemise riski, depressiivsust, stressi ja ärevust, parandab und ning suurendab heaolu ja õnne taset. Esmakordset viidi läbi uurimus teadveloleku kursuse ja praktiseerimise mõjust ka eesti meedikute seas.

Sotsiaalministeeriumi toel Eesti arstide ja õdedeni

Ajal, mil koroona räsis meie meditsiinisüsteemi ja palehigis töötavaid meedikuid eriti karmil moel, rahastas Sotsiaalministeerium projekti “Teadveloleku kursused meditsiinispetsialistidele: teaduspõhine vaimse tervise tugi stressirohkel ajal”. Projektirahade toel õpetati MTÜ Vaikuseminutid poolt ajavahemikus oktoober 2021– märts 2022 erinevaid teadveloleku ehk mindfulnessi oskuseid 54-le arstile ja õele üle Eesti.

Vaikuseminutite teadveloleku kursus baseerub teadusmaailmas hästi tuntud ja uuritud Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) ning Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) õppeformaatidel ning koostöös Tartu Ülikooliga on kursuse väljundiks 23 täiendkoolituspunkti. Seda on Eestis õpetatud aastast 2016, spetsiifiliselt meedikutele koroona algusest saati tasuliste kursustena.

2 kuud teadvelolek metoodika õpet

Meedikute huvi soodushinnaga veebikursuse vastu oli suur – kolm 18-liikmelist gruppi täitus nagu nipsti ühe ööpäevaga. Raskete aegade kiuste oldi valmis pühendama oma aega ja energiat uute vaimset tervist toetavate oskuste õppeks. Kursus kestis kokku 9 nädalat, millest kaheksal esimesel nädalal õpitakse metoodikat tundma ning enda heaks rakendama, viimasel kohtumisel vaadatakse aga läbi kogemused ja võimalused, kuidas õpitut parimal viisil patsientide heaks kasutada.

Kursuse format on selline, et iga nädal kohtutakse oma grupiga kaheks tunniks, et uurida kogemuslikult mõnda vaimse heaoluga seotud teemat, näiteks tähelepanu ja keskendumine, keha ja lõdvestumine, mõtete ja hinnangute mõju, raskete emotsioonidega toimetulek, keerulised suhted, tasakaal kurnava ja kosutava vahel. Grupikohtumistele lisaks on soovituslik praktiseerida õpitut ca 20 minutit päevas iseseisvalt, seda on toetamas teadveloleku harjutuste helifailid, nutiäpp, metoodiline juhendmaterjal ning õpipartner. Rahvusvaheliste uuringute järgi toetab selline 2 kuu vältel toimuv regulaarne õpe teadveloleku oskuste kasvamist ja reaalset ellu rakendamist.

Harjutust kaasa tegemas
Kursuse mõjul vähem tööstressi, suurem heaolu ning parem tähelepanelikkus

Kursuse mõju uuriti kahe küsimustiku abil, millest esimest paluti täita kursuse esimesel kohtumisel, teist aga kursuse viimasel kohtumisel. Nii kaardistusid valideeritud skaalade abil välja muutused osalejate heaolus ning tööstressi ja teadveloleku tasemes enne ja pärast kursust. Magistritöö raames psühholoog Pille Pesti poolt läbi viidud uuringust ning sellega seotud raportist Sotsiaalministeeriumile nähtub, et teadveloleku kursusel osalemine on seotud kursusel osalejate teadveloleku taseme suurenemisega (st. vähem hajevilolekut ja hooletusvigu ning enam tähelepanelikkust), subjektiivse heaolu suurenemisega (mis on teiste uurimuste järgi seotud muuhulgas füüsilise ja vaimse tervise, sotsiaalsete suhete, õpingute ja töö tulemuslikkusega) ning tööalase stressi vähenemisega.

Teadveloleku kursusel osalemise ja harjutuste praktiseerimise järgselt tajuvad osalejad valdavalt positiivseid muutusi. Kõige sagedamini tõid vastajad positiivsena välja suuremat rahulikkust, enamat kohalolu hetkes või teadlikkust, paranenud märkamisvõimet ning suuremat rõõmu- või naudingutunnet. Sageli mainiti vastustes ka mõtetega toimetuleku paranemist, suuremat heasoovlikkust, paremat toimetulekut emotsioonidega ja positiivseid muutusi suhetes. Negatiivsena toodi mõningal määral välja ajapuudusega seotud ebameeldivusi. Eeltoodud tulemused on kooskõlas rahvusvaheliste uuringute tulemustega.

Lisaks väärib mainimist et kui tavaformaadis mõnetunniste või 1-2 päevaste koolituste järgselt pole uute oskuste ellu rakendumine kuigi järjepidev või püsiv, siis teadveloleku kursuse lõpus praktiseerisid kõik vastajad oma igapäevaelus vähemal või suuremal määral teadveloleku harjutusi. Aset oli leidnud muutus harjumustes.

Olulised tulemused! Aga kuidas edasi?

Antud uurimuse tulemusi võib pidada vägagi olulisteks. Eriti kõrvutatuna inimeste ütlustega kursuse kohta. Siin mõningad neist: “See oli minu jaoks enese ülesleidmine lõputu töökuhja alt.” “Märkasin tööl rohkem hetki, kus hakkasin andma hinnanguid või kaasa minema teiste emotsioonidega ning suutsin ennast sellest kõrvale juhtida ja vaadata olukorda kõrvalseisjana.” “Meeleolu paranes, reaktiivsus inimestega suheldes vähenes.” “Ma ei jõudnud küll kuigi palju iseseisvalt praktiseerida, aga juba üks meelerahu õhtu nädalas aitas mind läbi sellest raskest ajast.”

Teame rahvusvaheliste uuringute kaudu, et teadveloleku kursusel osalemine peaks olema vabatahtlik, kuna see eeldab isiklikku pühendumust ja valmisolekut panustada ka kursusevälisel ajal teadveloleku praktiseerimisse. MTÜ Vaikuseminutid pakuvad praegugi võimalust asuda teadvelolekut õppima avatud tasulisel kursusel, samuti saab seda kursust tellida asutusse sisse. Riik paraku kursuste soodustingimustel läbiviimist enam ei toeta, mis on paradoksaalne: kursus toimib tõendatult hästi, lahendab olulist murekohta meie ühiskonnas, huvi kursusel osalemise vastu on suur, kuid toetust pole. Mitmetele meedikutele on nende sõnutsi kursusel osalemine tavahinnaga liiga kulukas. Õnneks aga mõistavad üha enamad edumeelsed tervishoiu asutused enda töötajate heaolu tähtsust ja rahastavad kursusel osalemist ise. Teavitustööd selles vallas tuleb veel palju teha.

 
  • Omal käel. Videokursus, mida saad mugavalt läbida omas tempos. Uuri lähemalt SIIT. NB! Kood “Meelerahu” annab Sulle -10% soodustuse.
  • Koos grupiga. 9-nädalane tervishoiu spetsialistidele suunatud kursus – osale avatud kursusel või telli kursus oma asutusse SIIT. NB! Kood “Meelerahu” annab Sulle -10% soodustuse.
  • Raamatut lugedes. Alusta näiteks sellistest raamatutest, nagu “Ärksus” või “Tervendav teadvelolek”.