picjumbo.com_IMG_6037

Motiveerivad töötoad

Allpool leiad infot töötubadest meeskondadele ja motivatsioonigruppidest, mis baseeruvad motiveeriva intervjueerimise kunstil ja teadusel.

Motiveerivaid koolitusi viin läbi aastast 2013.

Motivatsioonigrupid

Kas on midagi, mida oled plaaninud teha, soovinud teha, aga lihtsalt… pole teinud? Samas tunned, et soovitu elluviimiseks oleks hea kogeda kaaslaste tuge?

Motivatsioonigrupist võib abi olla siis, kui soovid loobuda kahjulikust harjumusest või saada juurde mõni kasulik harjumus, samuti tegemaks olulisi valikuid näiteks suhete, hariduse või töökoha osas.

Motivatsioonigrupi suurus on eelistatult 6-12 inimest ning me käime koos 4-6 korral. Kohtumistel teeme läbi mitmeid motivatsiooni suurendavaid ja toetavaid praktilisi harjutusi ning grupitöid. Kohtumiste põhirõhk on motivatsiooni mõjutavatel teguritel, nagu muutuse tähtsus ja eneseusk, muutusi soodustavad ja takistavad tegurid, pühendumine muutuste elluviimiseks. Lähtume eeldusest, et igaühel on vajadus oma elukvaliteeti parandada, ning omame seejuures nii vabadust kui vastutust oma elu eest ise otsustada.

a-l-l-e-f-v-i-n-i-c-i-u-s-180699-unsplash
clique-images-315489-unsplash

Muutumise teel võib tuge leida motivatsioonigrupist. Miks? Sest käitumist muuta on raske. Grupitöö pakub võimaluse töödelda kogemusi mitmetasandiliselt – lisaks isiklikele taipamistele saame tuge teiste kaasteeliste kogemustest.

9781462507924

Grupitöö ülesehitusel lähtun motiveeriva intervjueerimise (MI) – põhimõtetest. Konkreetsemalt tuginen selle valdkonna eestvedajate Christopher C. Wagner´i ja Karen S. Ingersoll’i õpetusele. Kohandan motivatsioonigrupi sisu ja formaati vastavalt tellija vajadustele.

Motivatsioonigruppide võimalused:

 • Heterogeensed grupid – igaüks tuleb oma unikaalse teemaga
 • Homogeensed grupid – kõigil on sarnane muutumise soov (nt. tervislikum elustiil)

[themify_button style=”large rect black outline” color=”white”  link=”https://meelerahu.ee/wordpress/kontakt/” text=”black”]Räägime lähemalt[/themify_button]

helena lopes 463976 unsplash

„Meeskonnana ühiselt sellel avastusretkel olles kogeme lisaks veel tuge ja ühtsustunnet”.

MOTIVEERIVAD TÖÖTOAD MEESKONDADELE

Motiveerivad töötoad meeskondadele tuginevad motiveerimise kunsti pärli – motiveeriva intervjueerimise (MI) – olemusele ja selle rakendamise kunstile meeskonnatöös. See on koos olemise ja töötamise vorm, kus avatakse juba olemasolev unikaalne potentsiaal ja tugevdatakse seda.

Nii nagu inimesed, on ka organisatsioonid pidevas arengu ja muutumise protsessis. Kuidas aga viia muutusi ellu ja leida häid lahendusi ühtse meeskonnana, kaaslaste toel? MI-l põhinev motiveeriv töötuba aitab ületada seesmist vastupanu, suunab nägema takistuste asemel lahendusi, aitab leida edasi liikumiseks vajaliku ressursi enda seest, toetab inimese seesmist tahet ja usku, et loobuda vanast ning jätkata uuega.

Kell

TÖÖTOAS TOIMUV:

 • On suunatud meeskonnaliikmete sisemise motivatsiooni suurendamisele
 • Toob igaühes välja tema enese muutumise põhjused ja vajadused
 • Kutsub esile olemasoleva ressursi ja tugevdab seda
 • Soodustab uute ideede ja lahenduste sündi
 • Aitab ületada ebakõla
 • Võimaldab tõsta usku endasse ja muutuse võimalikkusesse
 • Lähtub põhimõttest, et igaüks on enda elu suurim ekspert
 • Tõhustab tiimitööd
 • Arendab läbi kogemuse ja kogemise
Raamat

SEE ON TOEKS, KUI:

 • Lahendamist vajab konkreetne probleem
 • Ilmneb vajadus leida uusi lahendusi
 • Meeskonnavaim vajab turgutust
 • Ilmneb vajadus vähendada ebakõla
 • On vaja tõhustada tiimitööd – parendada omavahelist suhtlust ja luua toetavat atmosfääri
 • Soovitakse omakeskis mõnusalt aega veetes jõuda uute lahendusteni või uuele tasemele omavahelistes suhetes
Bussis

KUIDAS SEE KÄIB?

 • Teie poolt probleemipüstitus, vajadus lahendusteks ja muutusteks
 • Meie poolt erinevad harjutused ja tegevused, mis on suunatud selle eesmärgi saavutamiseks
 • Töötoa läbiviijad soodustavad meeskonnaliikmete enda teadmiste ja oskuste avaldumist
 • Lisaks probleemilahendusele saadakse ka väärt kogemus koostegemisest
 • Töötuba võib olla nii ühe- kui kahepäevane või jaotatud pikema ajaperioodi peale

Võta palun lahkelt minuga ühendust – olen kindel, et leiame Sinu ettepanekule koos hea lahenduse!

[themify_button style=”large rect black outline” color=”white”  link=”https://meelerahu.ee/wordpress/kontakt/” text=”black”]Räägime lähemalt[/themify_button]

[themify_button style=”large rect black outline” color=”white”  link=”http://www.emita.ee/helena-valjaste/” text=”black”]Minu CV[/themify_button]

jared-rice-388260-unsplash
Helena Väljaste

Motivatsioonigruppe ja töötubasid viin läbi asutustes ja meeskondades, kus on päevakorras motivatsioonilised küsimused. Soovitatav grupi suurus on 6-12 inimest. Suurema grupi puhul kaasan protsessi kaastreeneri.

Kohandan koolituse sisu ja formaati nii, et see vastaks tellija vajadustele ja võimalustele.

[themify_button style=”large rect black outline” color=”white”  link=”https://meelerahu.ee/wordpress/kontakt/” text=”black”]Räägime lähemalt[/themify_button]

Motivatsioonigrupis osalenute arvamusi

Kohvi kann ja tass laual

Siit leiad

Ida-Tallinna Keskhaigla tervisliku toitumise ja elustiili motivatsioonigrupis osalenute tagasiside.

Mulle meeldis:

 • Kogemuste jagamine ja grupiliikmete soovitused
 • Koolitaja oskus seostada ja juhtida tähelepanu, grupidünaamika tajumine
 • Ideid, põhjust juurdlemiseks, koha selleks – kõike sain
 • Kogemine ja arutelu panid asju teise pilguga vaatama
 • Mõnus ja põnev koolitus, mõõdukalt infot
 • Rahulikkus ja endasse süvenemine
 • Lahkusin hea tundega ja mitmed asjad jäid kuklasse rippuma

Nüüd ma tean, et:

 • Olen jätkuvalt õigel teel
 • Võtan enda jaoks rohkem aega ja olen enda vastu sõbralik. Söön ja elan teadlikumalt
 • Kuulan rohkem oma keha ja ei anna emotsioonidele nii palju järele
 • Kõik sõltub iseendast. Oluline on olla kohal.
 • Endasse vaatamine on väga tähtis