MOTIVATSIOONIGRUPP

Kas on midagi, mida oled alati plaaninud teha, soovinud teha, aga lihtsalt… pole teinud? Samas tunned, et soovitu elluviimiseks oleks hea kogeda kaaslaste tuge?

Motivatsioonigrupist võib abi olla siis, kui soovid loobuda mõnest enda jaoks kahjulikust harjumusest või saada juurde mõni kasulik harjumus, samuti tegemaks eluliselt olulisi valikuid näiteks suhete, hariduse või töökoha osas.

Motivatsioonigrupi suurus on reeglina 6-12 inimest ja koos käime 5-6 korral. Kogunemised on kogemuslikud, kus teeme läbi mitmeid motivatsiooni suurendavaid ja toetavaid praktilisi harjutusi ning grupitöid. Kogunemiste põhirõhk on motivatsiooni mõjutavatel teguritel, nagu tähtsuse ja eneseusu roll muutuse elluviimisel, muutusi soodustavate ja takistavate tegurite kaardistamine, pühendumuse suurendamine muutuste elluviimiseks. Lähtume eeldusest, et igaühel meist on vajadus end arendada ja oma elukvaliteeti parandada, ning omame seejuures nii vabadust kui vastutust oma elu eest ise otsustada.

Siis võid Sa muutumise teel tuge saada motivatsioonigrupist. Miks? Sest tihti on põhjuseks, miks me ei muutu, just meie vähene sisemine motiveeritus. Grupitöö pakub võimaluse töödelda kogemusi mitmetasandiliselt – lisaks isiklikele taipamistele õpime ka teiste kaasteeliste kogemustest.

 

9781462507924

Grupitöö ülesehitusel lähtun motivatsioonikunsti pärli – motiveeriva intervjueerimise (MI) – põhimõtetest. Konkreetsemalt tuginen selle valdkonna eestvedajate Christopher C. Wagner´i ja Karen S. Ingersoll’i õpetusele “Motivational Interviewing in Groups”.

Motivatsioonigruppide võimalused:

  • Heterogeensed grupid – igaüks tuleb oma unikaalse teemaga
  • Homogeensed grupid – kõigil on sarnane takistus ning muutumise soov (nt. tervislikum elustiil)
  • MI gruppides läbiviijate koolitus – neile, kes soovivad olla oma asutuses motivatsioonigrupi juht

Motivatsioonigruppe viin läbi koostöös Eesti Motiveeriva Intervjueerimise ja Treeningu Assotsiatsiooniga (EMITA)

AVATUD MOTIVATSIOONIGRUPP

Korraldan nii homogeenseid kui heterogeenseid motivatsioonigruppe huviliste koondumisel (6-12 osalejat). Seetõttu anna endast palun huvi korral kindlasti teada ja ma lisan Su huviliste nimekirja.

TELLITUD MOTIVATSIOONIGRUPP

Viin tellimisel läbi terapeutilisi motivatsioonigruppe. Soovitatav grupi suurus on 6-12 inimest. Grupitööd viin reeglina läbi toreda kaastreeneriga EMITA-st. Üheskoos kohandame grupitöö sisu ja formaati nii, et see vastaks just tellija vajadustele ja võimalustele. 

Minust

Tegelen huviga oma sisemaailma muutmise kunstiga ning rakendan motiveerimisalaseid oskuseid nii individuaalklientide nõustamisel, motivatsioonigruppides kui MI koolitustel. 

MINU MI TAUSTAST: Motiveeriva intervjueerimise baaskoolituse ja edasijõudnute kursuse läbisin 2011. aastal Inga Kartoni juhendamisel. Samal aastal õppisin …

[themify_button style=”large rect black outline” color=”white”  link=” https://meelerahu.ee/wordpress/kontakt/#helenast” text=”black” ]Loe minu kohta lähemalt[/themify_button]