Õpet korraldava üksuse nimetus

Tallinna Ülikool

Haridusinnovatsioonikeskus

Õpetajate Akadeemia

 

Õppekava nimetus
VAIKUSEMINUTID LASTE TÄHELEPANU JA MEELERAHU SAAVUTAMISEKS

 

 

 

Õppekava nimetus inglise keeles (ülikooli ÕK registri nr)

 

Maht 12ah
Õppeaeg Õppetöö toimub kahel õppepäeval 24.08 ja 19.10 2015

 

Sihtrühm Üldhariduskooli õpetajad, koolieelse lasteasutuse õpetajad, haridusasutuse personal, noorsootöötajad
Eeltingimused

 

Eesmärk Koolituse eesmärgiks on anda haridusvaldkonnas tegutsevatele inimestele teadmisi ja praktilisi oskusi, kuidas vaikuseminutite harjutuste abil:

1) luua rohkem tunnirahu ja õpirõõmu;

2) parandada laste sooritusvõimet tähelepanu ja kognitiivset kontrolli nõudvates ülesannetes;

3) kujundada hoolivat käitumist ja ennetada kiusamist;

4) vähendada stressi ja parandada kõigi (sh riskilaste) oskusi psühhosotsiaalse stressiga toime tulla;

5) luua paremaid suhteid nii laste kui kolleegidega (sotsiaal-emotsionaalsed oskused).

 

Õpiväljundid Õppekava läbinu

  • oskab kasutada vaikuseminutite harjutusi isiklikus praktikas ja haridusvaldkonnas

 

Läbimise nõuded §  osalemine õppesessioonidel

§  iseseisev praktiseerimine ja harjutuste kasutamine lastega

 

 

Õppekava sisu
Õppekorralduse lühikirjeldus Kas oled märganud, et laste tulemused sõltuvad eelkõige keskendumisest? Kas soovid klassis rohkem rahu, vaikust ja süvenemist? Kuidas aidata kaasa, et lapsed õpiksid oma emotsioone ja käitumist juhtima?

 

Neile tänapäeval küllalt levinud probleemidele leiab lahendusi igapäevaselt vaikuseminutite harjutusi rakendades. Vaikuseminutite nime alla on koondatud lihtsad harjutused, mis aitavad lapsel märgata enda sees ja ümber toimuvat ning seeläbi teadlikult tegutseda, keskenduda, häälestuda õppimisele, suurendada empaatiat, enesekontrolli, vähenda stressi ning suurendada akadeemilist edukust ning parandada sotsiaalset toimetulekut.

Positiivseid tulemusi on saadud nii lasteaialapsi (3-7a) kui ka koolilapsi (7-18a) uurides.

 

 

Mooduli / teema / alateema nimetus 1. koolituspäev

  • vaikuseminutite harjutuste korraldamise eeldused ja vajadused
  • harjutuste praktiline kasutamine õppeprotsessis
  • keskendumist ja meelerahu toetavad harjutused
  • harjutuste rakendamise analüüs
  • praktika, refleksioon ja toetus

 

Õppemeetodid Miniloeng, vaikuseminutite praktika, vestlused, paaristöö ja praktiline juhendamine, töö väikestes gruppides, situatsioonide vaatlemine ja analüüs

 

Õppejõud Helena Väljaste MSc, Kaia Köster MA

 

Õppekeskkond ja
-vahendid
Tallinna Ülikool, Haridusinnovatsiooni keskus

 

Väljastatavad dokumendid TLÜ Täiendõppekeskuse tõend kursuse läbimise kohta

 

 

Õppekava juht (koostaja) Koolitusjuht (korraldaja)
Kaia Köster MA

Tel  56 602 003

Registreerumine e-post : kaia@tlu.ee