MOTIVEERIV INTERVJUEERIMINE: ALGTASE

aedviljad

Kursus toimub Tallinnas 15., 16., ja 29. septembril.

Koolitajad: EMITA liikmed Helena Väljaste ja Raili Juurikas.

Kursuse eesmärgid: Kursuse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut rakendada esmaseid oskusi praktilises töös klientidega.

Maht: 26 akadeemilist tundi, hind 157€.

STRUKTUUR JA TEEMAD

Moodul 1 (7 tundi)

Teemad: Motiveeriva intervjueerimise (MI) teoreetiline taust, kujunemislugu ning rakendusvaldkonnad. MI vaimsus ja protsess.

Moodul 2 (7 tundi)

Teemad: Kliendikesksed nõustamistehnikad (avatud küsimused, peegeldused, kokkuvõtted ja kinnitused), info jagamine kliendile MI-le kohasel viisil. Ambivalentsus, vastupanu ja sellega toimetulek.

Moodul 3 (7 tundi auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd)

Muutustejutt. Oskuste praktiseerimine koolitaja juhendamisel ja iseseisev töö, mille käigus viiakse läbi üks nõustamissessioon ja analüüsitakse seda õpitust lähtuvalt.

KURSUSE LÄBINU:

  • teab motiveeriva intervjueerimise teoreetilist tausta, kujunemislugu;
  • mõistab, millistes olukordades saab MI-d rakendada;
  • mõistab MI vaimsust ja põhimõtteid ning oskab enda tööd neist lähtuvalt analüüsida;
  • tunneb kliendikeskseid nõustamistehnikaid ja oskab neid kasutada tavapärases töösituatsioonis;
  • oskab jagada infot MI-le kohasel viisil ning vältida MI-le mittekohaseid suhtlemisvõtteid;
  • saab aru motivatsiooni, ambivalentsuse ning resistenstuse olemusest ning nõustaja rollist nende kujunemisel;
  • teab, mis on muutustejutt ja samaksjäämisjutt;
  • teab, kuidas ennast MI-s edasi arendada.

LÕPETAMISE KORD

Kursuse on lõpetanud isik, kes on osa võtnud vähemalt 75% mahus auditoorsest tööst ning esitanud iseseisva töö. Kursuse lõpetamisel väljastatakse tunnistus läbitud teemade loeteluga. Koolitusel osalenud saavad endale kaasa põhjaliku MI käsiraamatu.

Kuna kursusel on vaid mõned vabad kohad, siis huvi korral võta minuga aegsasti ühendust helistades 524 6699 või kirjutades helena@meelerahu.ee